הנוצרי הקטן

הנוצרי הקטן  ----------------------- מעשה שהיה בבכיר פּראָפעסאָר לחינוך מחנכים-חדשים פּראָפעסאָר שעמד, במלוא אונו, על-גב כיתת לועות-פעורים. בידו האת, לרגליו המילים שרווליו מופשלים אל-מעל מרפקים כפופים מוכנים להטיח אל תוך אשר יוכל. פּראָפעסאָר לסטודנט - סטודנט לתלמיד שרשרת יחדיו פועלה מתפנה המלל, כשלג עכור במורד מדרג הקליטה לבסוף שנותר הוא קהל מכונה אחוז פלצות עועים קהל … להמשיך לקרוא הנוצרי הקטן