מלחמה היא שלום, חירות היא עבדות ובר-לב זה מוג-לב

אנו חיים בהסתר, ושם, לאור שמש המציאות, מוסדות המדינה נרקבים, חיל המגן שלה מתנוון, נפש בני הנוער שלה קומלת, עולם התרבות שלה מצטמצם להד-חוזר מבת קול אמריקאית אבל הייי...המחיר של הטיסות לחו"ל ירד.