כה אמר קופל: על נטלי כהן וקסברג ואיוולת הממסד

רקע - המדינה המדינה המודרנית, למרות אי-ידיעת רבים, הנה בבסיסה טכנולוגיה חברתית, טכנולוגיה ארגונית הבנויה על ניטור-איסוף מידע והיסק-תכנון על בסיס שיקולי תועלת, אשר בנויים על האינפורמציה אשר נאספה. מתוך חוסר מחשבה, בעבור רבים, המדינה היא יצור מאגי - מכשף מיסטי המספק צרכים שסיפקה בעבר הישות המטאפיסית המתקראת אלוהים. דבריו של אלכסיס דה טוקוויל בספרו … להמשיך לקרוא כה אמר קופל: על נטלי כהן וקסברג ואיוולת הממסד