Mère fatale – אמא קטלנית  

Femme fatale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mère fatale פסק הדין שביטל את היות הפלת העובר זכות חוקתית איננו רק סוגיה של מדעי המדינה, משפט, אתיקה, רפואה או פוליטיקה. פסק דין זה הנו בראש ובראשונה הזדמנות לראות את המאבק של האידיאולוגיה השלטת – הפוסט מודרניזם, לאכוף את עצמה ובאמצעותו ניתן להבין את המנגנונים הפועלים ברוב העולם המערבי וכמובן שגם … להמשיך לקרוא Mère fatale – אמא קטלנית